FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

REGISTRACE - LETNÍ WORKSHOP


Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Národnost:
Předchozí baletní zkušenosti:
- kde a kolik let?
Poznámka
U nezletilých kontaktní údaje na rodiče nebo zákonné zástupce dítěte
Jméno zákonného zástupce:
Email:
Telefon:
Bydliště:
Jak jste se o nás dozvěděli?
Souhlasím s podmínkami registrace