FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

Hodiny klasického baletu
pro děti i dospělé


Výuka kompletně
v anglickém jazyce


Unikátní a zábavné hodiny
vedené profesionálními tanečníky
a baletními mistry


Třídy o kapacitě
maximálně 10 studentů


Možnost vystupovat ve velkých baletních produkcích na jevištích jedněch z nejprestižnějších pražských divadel


FIRST INTERNATIONAL BALLET SCHOOL IN PRAGUE


Aktuality


January 7

We have been bringing proper ballet education to children and young adults since 2010. Here is a few words from our artistic director Veronika Iblová.

To another decade!

video by Marek Marco Malis


May 29 at 8:11 AM

POKRA?UJEME!
Dal?í workshop v týdnu od 1. do 5. ?ervna 2010.
T??íme se na vás!
FIBS

CONTINUE! Another workshop in the week from June 1. to 5., 2010. We look forward to seeing you! FIBS
Translated

May 29 at 7:28 AM

Registration for the school year 20/21 is open!
We need boys!
This year, the price for boys is reduced by 50%!

Registrace na dal?í ?kolní rok 20/21 je v plném proudu!...
Pot?ebujeme kluky! Pro tento rok je ?kolné pro chlapce sníá?eno o 50%.

See More
Registration for the school year 20/21 is open! We need boys! This year, the price for boys is reduced by 50%! Registration for the next school year 20/21 is in full swing! We need boys! For this year, boy s' tuition is reduced by 50 %.
Translated

May 28 at 4:15 AM

Pro tane?níky, kte?í si cht?jí v t?chto nep?íznivých dobách udr?et a vylep?it svou techniku, na?erpat inspiraci a n?kam se posunout...
WORKSHOP PRO TANE?NÍKY KONZERVATO?Í 25. - 29. kv?tna 2020

For dancers who want to maintain and improve their technique during these unfavourable times, get inspiration and move somewhere... WORKSHOP FOR CONSERVATORY DANCERS 25.-29. May 2020
Translated

May 13 at 2:52 PM

We currently offer these online lessons:
* ballet lessons for children
* ballet lessons for adults
* modern dance lessons
* Bodyform

...

Join classes with our wonderful pedagogues!
For more information contact fibs@fibs.cz

Photo #MarekBuckarooMalis

See More

May 13 at 2:44 PM

Stay in touch...We miss you!

We start lessons again from May 25th, private lessons from May 11th.
For more information please contact fibs@fibs.cz.
Photo by Marek Buckaroo Malis


April 29

? HAPPY SUNNY EASTER TO EVERYBODY ?
photo Marek Malis